Bảo hành

Update: 14/12/2017

Quốc Đạt chỉ áp dụng chính sách đổi trả phụ tùng xe ô tô trong quá trình mua bán xảy ra giữa hai bên đã có thỏa thuận từ trước.